på svenskain Englishпо-Русски在中国

Teos nro. 24596

Juselius Erik
Verkonpaikkausta Näten lappas Åland
(1928)
Olja pä kartong
23x32/37x46cm
501 - 1000 €