på svenskain Englishпо-Русски在中国

Teos nro. 8976

Zweyberg von Brita
Maisema Helsingissä (Aurora Karamzinin puisto)
(1963)
öljy ja tempera
65 x 81 cm
1001 - 10000 €