suomeksiin Englishпо-Русски在中国

Värdering

En professionell värdering garanterar konstverkets äkthet och värde. På värdet inverkar bl.a.vem konstnären är, tekniken, skicket och efterfrågan. För att bekräfta verkets verkliga värde och äkthet, bör verket alltid värderas.
 
 Vi ger garantibevis till sålda konstverk.


Vi värderar med branschens experter.