suomeksipå svenskain Englishпо-Русски

24709. Novossadiouk Sviatoslav
Blue vase
(2008)
Öljy kankaalle
65x70 cm

24686. Novossadiouk Sviatoslav
Clouds and yachts Espoo
(2010)
Öljy kankaalle
50x60cm

25044. Novossadiouk Sviatoslav
Doves
(2007)
Öljy kankaalle
45x60/54x69cm

24681. Novossadiouk Sviatoslav
First year student
(2007)
Öljy kankaalle
60x80cm

13182. Novossadiouk Sviatoslav
First year students
(2009)
öljy kankaalle
53x99cm

10348. Novossadiouk Sviatoslav
Hetki puistossa
(2007)
öljy kankaalle
70 x 60

8198. Novossadiouk Sviatoslav
Ikkunan ääressä
()

10515. Novossadiouk Sviatoslav
Ikkunan ääressä Brances of plumtree
(2007)
öljy kankaalle
90 x 90 cm

16201. Novossadiouk Sviatoslav
Imatran koski
()
Öljy kankaalle
44x79/57x92cm

7774. Novossadiouk Sviatoslav
Keskustelu
(2005)
öljy kankaalle
50 x 85/72x106cm

10354. Novossadiouk Sviatoslav
Keskustelu
(2007)
öljy kankaalle
60 x 80/69x89cm

10346. Novossadiouk Sviatoslav
Kesä
(2007)
öljy kankaalle
80 x 70 / 95 x 85 cm

10347. Novossadiouk Sviatoslav
Kukkatarhassa (salkoruusuja)
(2003)
öljy kankaalle
70 x 55/80x65cm

10329. Novossadiouk Sviatoslav
Kylpemässä
(2007)
öljy kankaalle
60 x 100/71x112cm

7837. Novossadiouk Sviatoslav
Letter
(2005)
öljy kankaalle
65 X 45

10342. Novossadiouk Sviatoslav
Metsoja
(2007)
öljy kankaalle
120 x 110

10352. Novossadiouk Sviatoslav
Metsänlaidalla
(2007)
öljy kankaalle
60 x 55

10344. Novossadiouk Sviatoslav
Metsäpurolla
(2007)
öljy kankaalle
100 x 70 / 113 x 83

10014. Novossadiouk Sviatoslav
Moderni interiööri ja kissat
(2006)
öljy kankaalle
60x80/73x93 cm

24680. Novossadiouk Sviatoslav
Morning bouquet
(2007)
Öljy kankaalle
60x70cm

24710. Novossadiouk Sviatoslav
Morning combing
(2009)
Öljy kankaalle
52x95 cm

12162. Novossadiouk Sviatoslav
Musiikkihetki
()
öljy kankaalle
73x98

24682. Novossadiouk Sviatoslav
My evening
(2005)
Öljy kankaalle
95x60cm

8603. Novossadiouk Sviatoslav
Nainen ja kissat
()
öljy kankaalle
82 x 91

8604. Novossadiouk Sviatoslav
Nainen katsoo ulos ikkunasta
()
öljy levylle
64 x 79